EN / HE

תקשורת, ניהול משברים, מהלכי השפעה, פיתוח עסקי.

מחלקות שונות אך סינרגטיות מטפלות במגוון רחב של צרכים ארגוניים או קמפיינים פוליטים, החל מיחסי ציבור, ניהול מדיה וסושיאל, כלים ליצירת השפעה, הדהוד מסרים ובולטות תקשורתית ממוקדת ואפקטיבית. בנוסף אנו בעלי ניסון רב ביצירת שתפ”ים עסקיים מקומיים ובנ”ל כולל גיוס משקיעים.

ניהול אסטרטגיות ומשברים עסקיים ופוליטיים, יחסי ציבור וניהול קמפיינים תקשורתיים, מדיה דיגיטלית.

תקשורת, ניהול משברים, מהלכי השפעה, פיתוח עסקי.

ניהול אסטרטגיות ומשברים עסקיים ופוליטיים, יחסי ציבור וניהול קמפיינים תקשורתיים, מדיה דיגיטלית.

מחלקות שונות אך סינרגטיות מטפלות במגוון רחב של צרכים ארגוניים או קמפיינים פוליטים, החל מיחסי ציבור, ניהול מדיה וסושיאל, כלים ליצירת השפעה, הדהוד מסרים ובולטות תקשורתית ממוקדת ואפקטיבית. בנוסף אנו בעלי ניסון רב ביצירת שתפ”ים עסקיים מקומיים ובנ”ל כולל גיוס משקיעים.

לייצר מקום אחד בו כל צרכי הלקוח מסופקים והשירות שניתן הוא מדויק ומשרת נאמנה את המטרות שהוצבו באסטרטגיה שהותאמה מראש

אנו מאמינים בהתאמת התכנית הנכונה והמדויקת ביותר ללקוח, הצבת המטרות והיעדים המתאימים, ביצוע קפדני של התכנית תוך כדי תהליך תיעוד ובקרה. הדרך שלנו להצלחה היא הכרת הלקוח, למידת צרכיו וסביבתו וליווי לאורך כל הדרך. אנו פועלים תוך חשיבה קונבנציונלית משולבת ביצירתיות ומחשבה “מחוץ לקופסה”. אנו תמיד שואפים להוביל קדימה ופועלים בהתאם למימוש הצלחת לקוחתנו, זו תפיסת עולמנו וכך אנו פועלים

מחלקות

במחלקת הייעוץ הפוליטי

אנו מנהלים ומובילים מערכות בחירות ארציות, מערכות פריימריז ומערכות מוניציפליות. אנו מספקים מערך לניהול משברים פוליטיים תקשורתיים. בנוסף אנו מנהלים מערכות בחירות אזרחיות, ציבוריות ופרטיות כמו למשל : נשיאות, ארגונים, ועדים וחברות

במחלקת ניו מדיה

צוות מומחה בניהול קמפיינים ידאג לחשיפה אורגנית, ניהול שיח סביב המותג או המוצר וניטור קמפיינים ממומנים (בעת הצורך) של התיק התקשורתי שאנו נייצר עבורכם כחלק ממערך האסטרטגיה התקשורתית. לכל אייטם נייצר חיי מדף ארוכים ככל הניתן בתקופה שהקהל צורך חדשות ותוכן בעיקר דרך הרשתות החברתיות. אנו שותפים אסטרטגיים בחברה אשר סל הפתרונות שלה כולל מהלכי תודעה והשפעה במנעדים רחבים ומקיפים ביותר

במחלקה לגיוס משקיעים ואיתור מימון

אנו מספקים שרותי ייעוץ בתהליך הנפקה, בגיוס הון ממשקיעים פרטיים או קרנות, מציאת מודל הגיוס המתאים לחברה וחיבור הלקוח עם המשקיע הפוטנציאלי. מחלקה שעוסקת ביכולת לקדם את החברה המתחילה

במחלקת יחסי ציבור

אנו מספקים מערך כולל של יחסי ציבור, יעוץ תקשורתי, אסטרטגיה תקשורתית וניהול משברים. אנו מתמחים בקידום והגברת חשיפה ברשתות החברתיות באמצעות מערכת ייחודית, בעלת יכולת איתור וטירגוט בעולם כולו

MPR לקוחות בתקשורת

יאיר מרטון פרשנות פוליטית

לובי פוליטי

MPR בתקשורת

M Horizons

Lectures & Workshops

by MGROUP

תחומים נוספות של
MGROUP

Open chat
Greetings,
How can we assist you?
Skip to content